กุ้งจันท์ตะวันออกแฟร์ครั้งที่20

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.20 น. นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย นายสุพล สินชัยกิจ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันกุ้งจันท์ตะวันออกแฟร์ ครั้งที่ 20 และงานเทศกาลกินกุ้งเมืองจันท์ ปี 59 กับประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี นายทิวา ลิ้นทอง นายบัญชา สุขแก้ว ประมงจังหวัดจันทบุรี และประธานจัดงาน นายอภิชา อารีราษฏร์ ที่ โรงแรม เค พี แกรนด์ จันทบุรี
ซึ่งจัดงานวันกุ้งจันท์ตะวันออกแฟร์ ในวันที่ 23 – 24 มกราคม 2559 ที่ โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี และงานเทศกาลกินกุ้งเมืองจันท์ในวันที่ 22 – 24 มกราคม 2559 ที่ลานจอดรถ โรงแรมเค พี แกรนด์ จันทบุรีIMG_20151124_110415

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นปิด