ก่อสร้างถนน  บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.ท่าช้าง

วันที่  16  กุมภาพันธ์  2558  นายอุดม  สุขศรี  รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง  ดำเนินการการก่อสร้างถนน  บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาลเมืองท่าช้าง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านข้างวัดโค้งสนามเป้า   โดยได้ทำการเทปูนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานมาเรียน  สัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

จันท์นิวส์ ข่าวท้องถิ่นจันทบุรี

จันท์นิวส์ ข่าวท้องถิ่นจันทบุรี

เสนอข่าวท้องถิ่น ยอดเยี่ยม รวดเร็ว