จันทบุรีขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคฯ

จังหวัดจันทบุรีขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยเนปาล

จังหวัดจันทบุรีขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล ที่ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดจันทบุรี

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 7.8 ตามมาตราริกเตอร์ ในประเทศเนปาล ทำให้มีประชาชนบาดเจ็บ เสียชีวิตและได้รับผลกระทบจำนวนมาก รัฐบาลให้ความสำคัญในการให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัย และกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้จังหวัดจันทบุรีจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงิน และสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศเนปาล โดยในส่วนของจังหวัดจันทบุรีตั้งจุดรับบริจาค เงิน สิ่งของ อาหารสำเร็จรูป เครื่องนุ่งห่ม เครื่องกันหนาว ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัด

จังหวัดจันทบุรีจึงขอเชิญชวน ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีร่วมบริจาค เงิน สิ่งของ อาหารสำเร็จรูป เครื่องนุ่งห่ม เครื่องกันหนาว ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี

ข่าว ปชส.จันทบุรี11169964_429644233862678_9001570569893179261_n                                                      ***************

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นปิด