จันทบุรีประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง 9 อำเภอ

จังหวัดจันทบุรีประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง แล้ว 9 อำเภอ ราษฎรได้รับผลกระทบ 477 หมู่บ้าน ปภ.และท้องถิ่น เร่งช่วยเหลือแก้ปัญหาแจกจ่ายน้ำอุปโภค – บริโภคแก่ราษฎร

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ในขณะนี้จังหวัดจันทบุรีได้ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ ภัยแล้งแล้ว รวม 9 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอมะขาม 6 ตำบล อำเภอโป่งน้ำร้อน 5 ตำบล อำเภอสอยดาว 5 ตำบล อำเภอเขาคิชฌกูฏ 5 ตำบล อำเภอท่าใหม่ 8 ตำบล อำเภอขลุง 11 ตำบล อำเภอแก่งหางแมว 5 ตำบล อำเภอนายายอาม 4 ตำบล และอำเภอเมือง 2 ตำบล รวม 51 ตำบล 477 หมู่บ้าน มีราษฎรได้รับผลกระทบประมาณ 50,000  ครัวเรือน ทั้งนี้จังหวัดได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทหาร ตำรวจตะเวนชายแดน องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลฯ และอบต.ในพื้นที่ที่ประสบภัยให้เร่งช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบรวมทั้งจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง แต่แนวโน้มจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากจังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ส่วนใหญ่ชาวบ้านประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ซึ่งช่วงนี้ผลไม้เริ่มติดดอก ออกผล จำเป็นที่จะต้องมีน้ำเพื่อบำรุงรักษาผลผลิตให้ได้คุณภาพตามความต้องการ

อย่างไรก็ตามจังหวัดจันทบุรีได้ประสานสำนักฝนหลวงเพื่อปฏิบัติการทำฝนเทียม ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและภาคตะวันออกโดยจะเริ่ม ปฏิบัติการในวันที่ 1 มีนาคม 2558 มีสนามบินท่าใหม่เป็นจุดปฏิบัติการ  สำหรับปริมาณน้ำในเขื่อนพลวง เขื่อนคิรีธาร เขื่อนสันทราย และอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ยังคงมีน้ำกักเก็บไว้เพียงพอ แต่ต้องบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรและ เกษตรกร

 *****************************

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

จันท์นิวส์ ข่าวท้องถิ่นจันทบุรี

จันท์นิวส์ ข่าวท้องถิ่นจันทบุรี

เสนอข่าวท้องถิ่น ยอดเยี่ยม รวดเร็ว