จันทบุรีเปิดศูนย์เพรสเซ็นเตอร์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ รองรับการรายงานข่าวของสื่อมวลชน

จันทบุรีเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Press Center กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 จันทบูรเกมส์ ที่มีความพร้อมด้วยอุปกรณ์ทันสมัยบริการสื่อมวลชน ผู้เกี่ยวข้องในการรายงานข่าว

วันนี้ ( 15 มี.ค.58 ) ที่ห้องมณีทิพย์ โรงแรมนิวแทรเวิลลอร์จ จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ  ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 จันทบูรเกมส์ ได้ร่วมเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Press Center  อย่าง เป็นทางการเพื่อใช้เป็นศูนย์การบริการข้อมูลข่าวสารและรายงานผลการแข่งขัน ของสื่อมวลชนที่มาทำข่าว การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 จันทบูรเกมส์  มีระบบไอทีและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยรองรับการให้บริการแก่สื่อมวลชน อย่างครบครันและเพียงพอ อาทิคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบการสื่อสาร การขนส่ง นอกจากนั้นยังอำนวยความสะดวกในเรื่องอาหาร เครื่องดื่ม และที่พักสื่อมวลชน ให้สมกับจังหวัดจันทบุรีเป็น เมืองแห่งความสุข…สุข…   ทุกวัน ที่จันทบุรี

สำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 จันทบูรเกมส์ กำหนดแข่งขันในระหว่างวันที่ 16 ถึง 27 มีนาคม 2558 มีชนิดกีฬาที่ร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 43 ชนิดกีฬา ชิงชัย 642 เหรียญทอง สนามแข่งขันกระจายไปใน 8 อำเภอ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีขอให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ร่วมชม และเป็นกำลังใจแก่นักกีฬารวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี ให้สมกับเป็นเมืองแห่งความสุข สุขทุกวันที่จันทบุรี กำหนดพิธีเปิดการแข่งขันในเย็นวันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 18.00 น.ที่สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี

******************************

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

จันท์นิวส์ ข่าวท้องถิ่นจันทบุรี

จันท์นิวส์ ข่าวท้องถิ่นจันทบุรี

เสนอข่าวท้องถิ่น ยอดเยี่ยม รวดเร็ว