จันทบุรี หน่วยฝนหลวงเดินทางถึง จันทบุรี เตรียมเริ่มบรรเทาภัยแล้ง

หน่วยฝนเทียมเดินทางถึง จันทบุรี เตรียมเริ่มบรรเทาภัยแล้ง ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออก ขณะที่ ชาวสวน ยิ้มระรื่น ผู้นำชุมชนพามาต้อนรับถึงสนามบิน

ที่สนามบินท่าใหม่ หมวดบิน 31 ฝูงบินทหารเรือ 3141 กองการบินทหารเรือ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี นายเรืองพจน์ ธารานาถ เกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี ,นายกิจวัตร สวาสดิ์ นายกสมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จ.จันทบุรี พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ตลอดจนเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่ จ.จันทบุรี ได้ให้การต้อนรับคณะหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง นำโดยนายสุรพันธุ์ สุวรรณไพบูลย์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ หน.หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จันทบุรี พร้อมด้วยนักบิน นักวิชาการเกษตร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ภายหลังจากที่ได้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งขณะนี้ พบว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ.จันทบุรี ขยายวงกว้างครอบคลุมแล้ว 9 อำเภอจาก 10 อำเภอของจังหวัด ประกอบด้วย อ.มะขาม 6 ตำบล อ.โป่งน้ำร้อน 5 ตำบล อ.สอยดาว 5 ตำบล อ.เขาคิชฌกูฏ 5 ตำบล อ.ท่าใหม่ 8 ตำบล อ.ขลุง 11 ตำบล อ.แก่งหางแมว 5 ตำบล อ.นายายอาม 4 ตำบล และ อ.เมือง 2 ตำบล รวม 51 ตำบล 477 หมู่บ้าน มีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 50,000 ครัวเรือน ซึ่งที่ผ่านมา ทางจังหวัดได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ทหาร ตำรวจตะเวนชายแดน องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลฯ และอบต.ในพื้นที่ ที่ประสบภัยให้เร่งช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบรวมทั้ง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง แต่แนวโน้มจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น เนื่องจาก จ.จันทบุรี เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ส่วนใหญ่ชาวบ้านประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ซึ่งช่วงนี้ผลไม้เริ่มติดดอก ออกผล จำเป็นที่จะต้องมีน้ำเพื่อบำรุงรักษาผลผลิตให้ได้คุณภาพตามความต้องการ ด้านนาย สุรพันธุ์ สุวรรณไพบูลย์ หน.หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จันทบุรี กล่าวว่า หลังจากที่ทางจังหวัด ได้มีการร้องขอในเรื่องของฝนเทียม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นที่ จ.จันทบุรี โดยมี เจ้าหน้าที่ ,นักบิน,ตลอดจนเครื่องบินเซสน่า คาราแวน ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรอีก 3 ลำ มาประจำการ โดยจะเริ่มปฏิบัติการไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.58 โดยภารกิจจะเน้นช่วยพื้นที่การเกษตรของ จ.จันทบุรี เป็นหลัก ตลอดจน จ.ตราด และรอยต่อพื้นที่ จ.ระยอง และ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งจากสภาพอากาศที่พบว่าขณะนี้ มีก่อนเมฆมาก จึงเป็นผลดีในการเข้าโปรยสารฝนหลวง โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณเชิงเขา และแหล่งต้นน้ำ แต่อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ จะได้มีการตรวจสอบสภาพอากาศทุกวัน เพื่อวางแผน กำหนดพื้นที่ในการเข้าปฏิบัติงานในแต่ละวัน นายกิจวัตร สวาสดิ์ นายกสมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จ.จันทบุรี ในฐานะตัวแทน ผู้นำชุมชนและเกษตรกรหลายอำเภอ กล่าวว่า รู้สึกขอบคุณ เจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ให้การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนของ จ.จันทบุรี มาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตกำลังจะออกสู่ตลาด ที่มีความจำเป็นในการใช้น้ำเพื่อบำรุงผล เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากผลไม้ที่มีคุณภาพ จะช่วยให้เกษตรกรสามารถทำราคาได้ดี และส่งถึงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งในการเดินทางมาต้อนรับครั้งนี้ ก็เพื่อแสดงออกถึงการขอบคุณ และในส่วนของผู้ชุมชน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ ที่ จ.จันทบุรี

ภาพ/ข่าว ปริญญา เกษราธิกุล จันทบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

จันท์นิวส์ ข่าวท้องถิ่นจันทบุรี

จันท์นิวส์ ข่าวท้องถิ่นจันทบุรี

เสนอข่าวท้องถิ่น ยอดเยี่ยม รวดเร็ว