จันทบุรี อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ผนึกกำลัง 4 สถาบัน เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนชน

อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ผนึกกำลัง 4 สถาบัน เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนชน “FIX IT Center” ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน และยกระดับฝีมือช่าง 9-11 มีนาคม

วันนี้ (9 มี.ค.) ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT Center) โดยความร่วมมือระหว่างอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 4 สถาบัน เพื่อจัดกิจกรรมตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนนาย วิวัฒน์ วิลัยลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดจันทบุรี ผู้แทนอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันศึกษา และชุมชนแล้ว ยังเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และเสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จากการลงพื้นที่ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชนให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือนสำหรับกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยเปิดให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และแนะนำสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ภาพ/ข่าว ปริญญา เกษราธิกุล จันทบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ชนันท์ วิลัย

ชนันท์ วิลัย

โปรแกรมเมอร์อาชีพ