จันทบุรี เตือน!กินเห็ด

ขณะนี้ จังหวัดจันทบุรีเริ่มมีฝนตกและกำลังจะเข้าสู่ฤดูฝน จึงขอfungi 60565d890เตือนให้ประชาชนระมัดระวังการกินเห็ดที่เก็บจากป่า  จากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 57 – 23 มิ.ย. 57 พบผู้ป่วยจากการกินเห็ดพิษ 214 ราย จาก 40 จังหวัด เสียชีวิต 3 ราย คือ ที่พิษณุโลก 1 ราย ที่เชียงใหม่ 2 ราย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมา คือ รับจ้างและนักเรียน กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 25-54 ปี จึงได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เร่งให้ให้ความรู้ประชาชน ในการบริโภคเห็ดป่าขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างปลอดภัย

นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนจะมีเห็ดขึ้นตามธรรมชาติ ป่า เขา จำนวนมาก มีทั้งเห็ดที่รับประทานได้ เช่น เห็ดระโงก เห็ดโคน เห็ดเผาะ เห็ดตับเต่า เห็ดไข่ห่าน เห็ดตะไคร้ เป็นต้น และมีเห็ดพิษ หรือที่เรียกว่า เห็ดเมา ที่ดอกมีลักษณะใกล้เคียงกับเห็ดที่รับประทานได้ ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด และเก็บมารับประทาน จนเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ซึ่งพบได้ทุกปี

สำหรับเห็ดที่มีพิษรุนแรงที่สุดและเป็นเหตุให้เสียชีวิตบ่อยที่สุด คือ เห็ดระโงกหิน และเห็ดไข่ตายซาก จะมีสารพิษ 2 ชนิด คือ อะมาท็อกซินส์ (Amatoxins) และฟาโลท็อกซินส์ (Phallotoxins) ทำลายระบบทางเดินอาหาร ตับ ไต สมอง ระบบเลือด ระบบหายใจ ทำให้เสียชีวิตได้ใน 4-10 ชั่วโมง สารพิษในเห็ดทนความร้อนได้ดี ดังนั้นถึงแม้เห็ดจะสุกแล้ว แต่ความเป็นพิษก็ยังสูง จะมีอาการหลังรับประทานประมาณ 3 ชั่วโมง เช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย หัวใจเต้นเร็ว ปวดเกร็งในท้อง

สำหรับเห็ดระโงกพิษมีอยู่ 3 ชนิด มีชื่อตามภาษาท้องถิ่น ว่า เห็ดระโงกหิน เห็ดระงากหรือเห็ดสะงาก และเห็ดไข่ตายซาก รูปร่างทั่วไปคล้ายกับเห็ดระโงกที่รับประทานได้ แต่มีข้อแตกต่างที่สำคัญคือ เห็ดระโงกที่รับประทานได้ขอบหมวกมักจะเป็นริ้วคล้ายรอยหวี มีกลิ่นหอมและก้านดอกกลวง ส่วนรูปร่างของเห็ดระโงกที่เป็นพิษ กลางดอก หมวกจะนูนขึ้นเล็กน้อยโดยเฉพาะปลอกหุ้มโคนจะยึดติดกับก้านดอก ก้านดอกตัน หรือเป็นรูปที่ไส้กลางเล็กน้อย มีกลิ่นค่อนข้างแรงเมื่อดอกแก่ มักเกิดแยกจากกลุ่มเห็ดที่รับประทานได้ มีทั้งแบบดอกสีเหลืองอ่อน สีเขียวอ่อน สีเทาอ่อน และสีขาว  เนื่องจากทั้งเห็ดชะโงกที่กินได้และเห็ดชะโงกพิษมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันมาก ถ้าผู้เก็บไม่มีความชำนาญพอจะเก็บเห็ดมีพิษมากิน ทำให้เกิดอาการต่างๆ และเสียชีวิตได้

“ หากไม่แน่ใจและไม่ทราบชนิดแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ไม่ควรเก็บเห็ดนั้นมากิน โดยเฉพาะเห็ดป่าหรือเห็ดที่เราไม่คุ้นเคย  เพราะถ้าเป็นเห็ดพิษจะทำให้เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ การนำเห็ดมาเป็นอาหาร  ควรทำให้สุกด้วยความร้อนก่อนกิน  เพราะพิษจะถูกทำลายได้ด้วยความร้อน และหากพบผู้ได้รับอันตรายจากเห็ด ควรพยายามทำให้ผู้ป่วยอาเจียนเอาเห็ดพิษออกมาให้หมด  โดยการล้วงคอแล้วรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล พร้อมตัวอย่างอาหารหรือเห็ดที่รับประทานเข้าไปด้วย” นายแพทย์จรัญ กล่าว

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นปิด