จันทบุรี-แข่งขันไซเคิลครอส

กำนัน ตำบลวังแซ้ม ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลวังแซ้ม สมาชิกสภาเทศบาล และคณะกรรมการ ได้จัดการแข่งขัน วังแซ้ม ไซเคิลครอส & โมโตครอส ณ.สนามบ้านวังแซ้ม

เมื่อเวลา 11.30 น.ของวันนี้ ณ.สนามวังแซ้ม หมู่ที่ 2 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ได้มีการจัดการแข่งขัน วังแซ้ม ไซเคิลครอส & โมโตครอส โดยมี ว่าที่ รต.เลวิส กองมณี กำนันตำบลวังแซ้ม และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานพิธีเปิดการแข่งขัน วังแซ้ม ไซเคิลครอส & โมโตครอส ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ จากนั้นนาย ธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้โอวาทและกล่าวเปิดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ และยังให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โบกธงปล่อยรถจักรยานยนต์ รุ่นแรกซึ่งเป็นรุ่น MX 2 โอเพ่น ในครั้งนี้อีกด้วย  โดยวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนสร้างห้องน้ำ และศาลาประชาคมวัดวังแซ้ม และเพื่อส่งเสริมนักแข่งรุ่นใหม่ของทุกๆภาคในประเทศให้พัฒนาไปสู่ความสำเร็จระดับมืออาชีพ และประชาสัมพันธ์ผู้ชมให้ขับขี่รถอย่างปลอดภัย ทั้งยังให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อห่างไกลยาเสพติด และเป็นเยาวชนตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นหลังๆให้เข้ามาแข่งขันรถจักรยานยนต์ในสนามที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย มีกฎระเบียบกติกา เพื่อไม่ให้ไปแข่งขันบนท้องถนนหลวง และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยการจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ ไซเคิลครอส & โมโตครอส ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากหลายๆฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านวังแซ้ม และสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี ที่ได้ให้การสนับสนุนถ้วยรางวัลในครั้งนี้ด้วย…….

ภาพ/ข่าว ปริญญา เกษราธิกุล จันทบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

จันท์นิวส์ ข่าวท้องถิ่นจันทบุรี

จันท์นิวส์ ข่าวท้องถิ่นจันทบุรี

เสนอข่าวท้องถิ่น ยอดเยี่ยม รวดเร็ว