ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ฝึกทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชน

ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ฝึกทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชน สนองตอบนโยบาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี กองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดจันทบุรี ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชน ฝึกทบทวน เพื่อเตรียมความพร้อมออกปฏิบัติหน้าที่ควบคุมมวลชน ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เช่น การใช้โล่ การใช้กระบอง รวงทั้งการเจราจากับมวลชน โดยเน้นย้ำไม่ใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุม ซึ่งการฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลควบคุมฝูงชน เป็นการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ตามสถานการณ์ต่างๆ แต่ที่สำคัญจะไม่ใช้ความรุนแรง และเน้นให้มีความอดทนต่อคำยั่วยุ เป็นการเตรียมพร้อมออกปฏิบัติหน้าที่ ดูและความปลอดภัยกลุ่มมวลชนต่างๆ อย่างไรก็ตาม การฝึกอบรมทบทวน กองร้อยควบคุมฝูงชน สนองตอบนโยบาย ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามแผนการรักษาความสงบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนตามหลักสากล ตลอดจนซักซ้อม ภายใต้การสั่งการ ของผู้บังคับบัญชา เป็นไปอย่างถูกต้องและมีเอกภาพ

ภาพ/ข่าว ปริญญา เกษราธิกุล จันทบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

จันท์นิวส์ ข่าวท้องถิ่นจันทบุรี

จันท์นิวส์ ข่าวท้องถิ่นจันทบุรี

เสนอข่าวท้องถิ่น ยอดเยี่ยม รวดเร็ว