ประชุมฮากกาครั้งที่16 ทั่วประเทศ จันทบุรีเจ้าภาพ

สมาคมฮากกา จังหวัดจันทบุรี เป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ สมาชิกชาวฮากกา หรือ จีนแคระในประเทศไทย เสริมสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

ค่ำวันนี้ วันเสาร์ที่ 21 พ.ย.58 เวลา 18.00 น.ที่ บริเวณเวทีกลาง หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือศาลากระต่ายเทศบาลเมืองจันทบุรี สมาคมฮากกาจังหวัดจันทบุรีจะเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับ สมาชิกชาวฮากกา หรือชาวไทยเชื้อสายจีนแคระ จากทั่วประเทศที่เดินทางมาร่วมประชุมใหญ่สมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย โดยนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นตัวแทนชาวจันทบุรีในการกล่าวต้อนรับ มีการแสดงต้อนรับจากนักเรียน นักศึกษาและชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดจันทบุรี และในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ย.58 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือศาลากระต่ายเทศบาลเมืองจันทบุรี จะมีการประชุมใหญ่เสวนาทิศทางการบริหารสมาคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนหลังจากนั้นจะมีการแบ่งกลุ่มหารือแยกเป็น ชาย – หญิง และยุวชนฮากกา

14481767755621

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นปิด