ป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัย

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัย พร้อมขบวนรถน้ำออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน ภัยแล้งพื้นที่ จันท์-ตราด ที่กำลังทวีความรุนแรง

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 5 ก.พ.58 ที่สนามหญ้าหน้ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด อ.เมือง จ.จันทบุรี พล.ร.ต.สิริบุญ สุคนธมาน รอง ผู้บัญชาการ ป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด(รอง ผบ.ปกช.จต.) ในฐานะ รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัย และปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ เพื่อออกให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ที่ได้รับมอบจาก จ.จันทบุรี จำนวน 5 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ขลุง ,อ.มะขาม ,อ.โป่งน้ำร้อน ,อ.สอยดาว,อ.ท่าใหม่ ตลอดจน พื้นที่ จ.ตราด ประกอบด้วย อ.เมืองตราด,อ.เขาสมิง,อ.คลองใหญ่ และ อ.บ่อไร่ พล.ร.ต. สิริบุญ สุคนธมาน รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กล่าวว่า การปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ซึ่งกองบัญชาการ ป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ 5 อำเภอของ จ.จันทบุรี และเตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ 4 อำเภอของ จ.ตราด อีกด้วย ซึ่งการให้ความช่วยเหลือขั้นต้น จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องน้ำอุปโภคและบริโภคเป็นหลัก โดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้ใช้ยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำในอัตรา 12 คัน และอาจขอรับการสนับสนุน เพิ่มเติมจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ซึ่งระยะเวลาในการให้ความช่วยเหลือ ประมาณ 90 วัน หรือจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ โดยงบประมาณที่ใช้ในครั้งนี้ ได้รับจากกองทัพเรือ

ภาพ/ข่าว ปริญญา เกษราธิกุล จันทบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

จันท์นิวส์ ข่าวท้องถิ่นจันทบุรี

จันท์นิวส์ ข่าวท้องถิ่นจันทบุรี

เสนอข่าวท้องถิ่น ยอดเยี่ยม รวดเร็ว