พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลโครงการประกวดเรียงความและคำประพันธ์ฯ

ชมรมรักรักษ์ไทย ร่วมกับ ภาควิชาภาษาไทย จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลโครงการประกวดเรียงความและคำประพันธ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ชมรมรักรักษ์ไทย ร่วมกับ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลโครงการประกวดเรียงความและคำประพันธ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ ณ ห้อง QS๒-๒๐๒ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

จันท์นิวส์ ข่าวท้องถิ่นจันทบุรี

จันท์นิวส์ ข่าวท้องถิ่นจันทบุรี

เสนอข่าวท้องถิ่น ยอดเยี่ยม รวดเร็ว

ความคิดเห็นปิด