รักษาโรคสะเก็ดเงิน

ข่าว  วันที่  12  กุมภาพันธ์  2558  เวลา  14.00  น.  นายเฉลิมพล  ศักดิ์คำ  นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง  พร้อมด้วยน.ส.สุภาวดี  โกศล  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ นางสาวจุฑามาศ  พลสงคราม  ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข  เทศบาลเมืองท่าช้าง และ  อสม. รักษาโรคสะเก็ดเงินให้กับผู้ป่วย  ที่ห้องรักษาพยาบาล  เทศบาลเมืองท่าช้าง ประจำทุกวันพฤหัสบดี เวลา  14.00  น. ซึ่งมีผู้ป่วยมารับการรักษาทั้งพื้นที่ใกล้เคียง  และต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก

นายกเฉลิมพล  บริการรักษาให้ฟรี  ทั้งโรคสะเก็ดเงิน   ผมร่วง  เชื้อราเหรียญบาท  และสิวฝ้า  พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวระหว่างการรักษา  ผู้ป่วยที่มารับการรักษาได้ร่วมบริจาคเงินเป็นค่าวัตถุดิบในการปรุงยานั้น  นายกเฉลิมพล  รวบรวมไว้เพื่อสมทบทุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแก้ว

รักษาโรคสะเก็ดเงิน

เวลา  14.00  น. นายกเฉลิมพล  พร้อมด้วยพี่มะนาว  ผอ.กองสาธารณสุขฯ พี่น้อย  ประธานชมรม  อสม. รักษาโรคสะเก็ดเงินให้กับผู้ป่วย  ประจำวันพฤหัสบดี มีผู้ป่วยมารับการรักษาทั้งในพื้นที่ใกล้เคียง และต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก  สำหรับผู้ป่วยที่มารับการรักษาได้ร่วมบริจาคเงินเป็นค่าวัตถุดิบในการปรุงยานั้น  นายกเฉลิมพล  รวบรวมไว้เพื่อสมทบทุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแก้ว

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

จันท์นิวส์ ข่าวท้องถิ่นจันทบุรี

จันท์นิวส์ ข่าวท้องถิ่นจันทบุรี

เสนอข่าวท้องถิ่น ยอดเยี่ยม รวดเร็ว