สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

IMG_7249IMG_7382

วันนี้ ( 5 ม.ค.59 ) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านคลองมะลิ อำเภอมะขาม จ.จันทบุรี สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนิน ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจ ทรงเยี่ยม และติดตามความคืบหน้าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยนายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19 ผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการ และประชาชนเฝ้ารับเสด็จ  ทรงพระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ ตชด. ผู้แทนนักเรียน พระราชทานพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก
หลังจากนั้น ได้เสด็จทอดพระเนตรการเรียนการสอน ทรงเยี่ยม และติดตามความคืบหน้าโครงการพระราชดำริ เช่น โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์การแปรรูป การถนอมอาหาร และห้องครัว โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ โครงการฝึกอาชีพ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และโครงการส่งเสริมสหกรณ์
โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ออกให้บริการตรวจ รักษาโรคฟรีแก่ประชาชน พร้อมทรงรับคนไข้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ 2 ราย ต่อมา เสด็จไปทรงทรงติดตามความคืบหน้าโครงการพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม ต.พวา อ.แก่งหางแมว และ โรงเรียน ตชด.บ้านหางแมว ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว

**********

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นปิด