สโมสรโรตารี่จันทบูร มอบห้องน้ำสาธารณะให้แก่เทศบาลท่าช้าง

สโมสรโรตารี่จันทบูร มอบห้องน้ำสาธารณะให้แก่เทศบาลท่าช้าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ประชาชน ได้ใช้ประโยชน์ ตามแนวทางในการพัฒนาสังคมและมนุษย์ชาติในสังคม

สโมสรโรตาตี่จันทบูร และ สมาชิกสโมสร พร้อมทั้งโรตารี่แอนน์ ได้จัดพิธีมอบห้องน้ำสาธารณะให้แก่เทศบาลท่าช้าง โดยมี นาย วิวัฒน์ โภชนพานิชย์ นายกสโมสรโรตารี่จันทบูร เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีมอบห้องน้ำ ต่อ นาย สามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบห้องน้ำสาธารณะ ทั้งนี้ กิจกรรมมอบห้องน้ำสาธารณะเป็นหนึ่งในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของสโมสรโรตารี่ตามแนวทางในการพัฒนาสังคมและมุนษย์ชาติในชุมชน ซึ่งทางสโมสรโรตารี่จันทบูรเห็นว่าเทศบาลเมืองท่าช้าง เป็นสถานที่ราชการแห่งหนึ่งที่ประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทั้งมาติดต่อราชการตามปกติ มาขอใช้สถานที่จัดงานเลี้ยง และผู้ที่มาออกกำลังกายในเวลาช่างเช้าและช่างเย็น ห้องน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประชาชนที่มายังเทศบาลท่าช้าง และใช้บริการสถานที่แห่งนี้อย่างมาก ทางสโมสรโรตารี่จันทบูร จึงได้นำเงินที่เหลือจากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล ศิลปิน ไผ่ พงศธร เพื่อหารายได้สำหรับก่อสร้างห้องน้ำหญิง และ ห้องน้ำชาย จำนวน 6 ห้อง โดย โดยเริ่มทำการก่อสร้างและแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2558 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาท และพร้อมที่จะส่งมอบให้กับเทศบาลท่าช้างในวันนี้ เพื่อเปิดให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ และ ประชาชนที่มาใช้ประโยนช์บริเวณลานอเนกประสงค์ ของเทศบาลท่าช้าง ต่อไป
ภาพ/ข่าว ปริญญา เกษราธิกุล

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

จันท์นิวส์ ข่าวท้องถิ่นจันทบุรี

จันท์นิวส์ ข่าวท้องถิ่นจันทบุรี

เสนอข่าวท้องถิ่น ยอดเยี่ยม รวดเร็ว