พื้นที่สีเขียว

แผ่นหลังคาเขียวแตกต่างจากแผ่นหลังคาทั่วไปอย่างไร ?


“แผ่นหลังคาเขียวผลิตจากกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้ว ไม่ใช้สารเคมีประกอบในการผลิต คุณสมบัติไม่แตกง่าย ทนไฟ น้ำหนักเบา ไม่ซึมน้ำ ปลอดเชื้อรา และที่สำคัญ ไม่ดูดซับแสงแดด หรือความร้อนทำให้ผู้ใช้หลังคาเขียวประหยัดพลังงานได้มากขึ้น”

มาร่วมดูแลและปกป้องสิ่งแวดล้อม พร้อมช่วยประสบภัยธรรมชาติด้วยการบริจาคกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคากับเรากันค่ะ http://greenroof.in.th/

 

 

 

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ระหว่างการรณรงค์ในการร่วมรักษาแหล่งน้ำให้ปลอดจากภัยคุกคามมลพิษ โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับการใช้และปลดปล่อยสารเคมีอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งน้ำที่สำคัญของประเทศ

โดยหยิบยกปัญหามลพิษในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เสมือนเป็นสายเลือดใหญ่และสัญลักษณ์ของประเทศไทย เพื่อรณรงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย และตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไข ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

โดยมุ่งที่จะปกป้องรักษาแหล่งน้ำของประเทศไทยให้ปลอดจากมลพิษ และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดได้อย่างเพียงพอและยั่งยืน

เนื่องในวันน้ำโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 22 มีนาคม 2555

กรีนพีซ จึงขอเชิญชวนท่านเข้าชมนิทรรศการฯ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาด้านมลพิษทางน้ำผ่านนิทรรศการดังกล่าว

ในวันและเวลา: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2555

 

สถานที่: ณ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บาร์บี้ยอมเลิกใช้กล่องบรรจุภัณฑ์จากป่าฝนเขตร้อน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอีเมลมาที่  supporterservices.th@greenpeace.org หรือโทร 02-279-6096 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30 – 18.00 น.

 

 แผนที่ตามนี้จร้า

http://www.pages04.net/greenpeaceinternational/seasia_thailand/museumatsiam_map/?spMailingID=38976427&spUserID=NjIyNTMzNzg1NwS2&spJobID=136538783&spReportId=MTM2NTM4NzgzS0

ความคิดเห็นปิด