เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

11081378_10202843288123617_2599093260392860860_n 32011 39705 46104 84561 r11 S__26476900วันนี้ ( 2 เม.ย.58 ) ที่จังหวัดจันทบุรี พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้พร้อมใจกันใส่เสื้อสีม่วง ตราสัญลักษณ์ และร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์จำนวน 61 รูป เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า นำข้าราชการ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี ณ บริเวณถนนหน้าศาลาเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองจันทบุรี หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำข้าราชการ ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษาทำความสะอาดโบราณสถาน อาคารศาลากลางหลังเก่า หอจดหมายเหตุแห่งชาติหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรี ที่เป็นอาคารที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ ยาวนาน สนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯในการอนุรักษ์โบราณสถานที่มีค่าทางประวิติศาสตร์ของชาติไทย กระตุ้นเตือนให้หน่วยงาน องค์กร ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมทำนุบำรุงรักษา สืบสานวัฒนธรรมของชาติ

ทั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวจังหวัดจันทบุรี ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาจังหวัดจันทบุรีมากกว่า 10 ครั้ง ทรงตามรอยเบื้องพระยุคลบาทติดตามโครงการในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียะกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนในชนบทได้มีโอกาสศึกษาและพัฒนาตนเอง ทรงให้ความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของชาติ อาทิ การบูรณะอาคารโบราณสถานในค่ายตากสิน เป็นต้น

ในส่วนของจังหวัดจันทบุรี นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสสำคัญแล้วทางจังหวัดยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมลงนามถวายพระพร ณ บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดจันทบุรี พร้อมจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจการเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเชิญชวนประชาชนร่วมใส่เสื้อสีม่วงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ตลอดเดือนเมษายน

****************

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นปิด