Bike for DAD : ปั่นเพื่อพ่อ ที่จังหวัดจันทบุรี

Bike for DAD : ปั่นเพื่อพ่อ ที่จังหวัดจันทบุรีมีประชาชนร่วมลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น  4,019 คน โดย เบื้องต้น จังหวัดจันทบุรีกำหนดเส้นทาง สิริมงคล ระยะทาง 29 กิโลเมตรเริ่มต้นจากหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรีไปสิ้นสุดที่ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามแนวทางพระราชดำริ หรือสวนในหลวง ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขามแล้วย้อนกลับเส้นทางเดิมถึงหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ส่วนระยะทาง 5 กิโลเมตรเป็นเส้นทางเฉลิมพระเกียรติฯ ออกจากหน้าศาลากลางไปรอบทะเลสาบทุ่งนาเชย สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ถึงสนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชย แล้วเลี้ยวขวาผ่านโรงพยาบาลพระปกเกล้า กลับจุดเริ่มต้นหน้าศาลากลาง ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีกำหนดให้มีพิธี รับเสื้อพระราชทาน Bike for DAD ปั่นเพื่อพ่อ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี หลังเสร็จพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติฯ  

ขอบคุณที่มาข่าว ปชส.จันทบุรีมิวสิควิดีโอเพลงปั่นจักรยาน (ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD 2015 ) 3 ภาษา5608ab9b65224_cover PNOHT581028001013701

ภาพจากinternet

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นปิด